U okviru kolegija „Politika zaštite okoliša u kontekstu članstva u EU“, na poslijediplomskom specijalističkom studiju “Prilagodba Hrvatske Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU”, dr. sc. Ana- Maria Boromisa, održala je predavanje na temu „Klimatske promjene“

U okviru kolegija „Politika zaštite okoliša u kontekstu članstva u EU“, na poslijediplomskom specijalističkom studiju “Prilagodba Hrvatske Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU”, dr. sc. Ana- Maria Boromisa, održala je predavanje na temu „Klimatske promjene“, u subotu, 28. veljače, 2015. godine.

 

U skladu sa svojim istraživačkim fokusom, predavačica je predstavila detaljne podatke o klimatskim promjenama, kao i politikama održivog razvoja i zaštite okoliša, na globalnoj, ali i europskoj i nacionalnoj razini. Važnost politike zaštite okoliša posebno je istaknuta u strategiji Europa 2020, s naglaskom na održivom razvoju koji se temelji na očuvanju prirodnih dobara i očuvanju čovjekova okoliša. S obzirom da je Hrvatska potpisnica važnih dokumenata, poput Protokola iz Kyota, ali i važnih europskih strategija, važno je razmatrati i odgovornost i transparentnost u poslovanju,   voditi brigu o raspolaganju javnim financijama, kako nacionalnim, tako i sredstvima iz europskih fondova.

 

„Zaštita okoliša postala je vrlo važna odrednica svih projekata, stoga je važno razmotriti energetsku i okolišnu učinkovitost svakog projekta“ istaknula je Boromisa, a s obzirom da Hrvatska obiluje prirodnim bogatstvima o kojima valja brinuti, politika zaštite okoliša nesumnjivo je interes nacionalne i europske politike.