Predavanje dugogodišnjeg konzultanta i evaluatora otočnih razvojnih projekata, prof. dr. sc. Nenad Starca

Ulogu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), u uspostavi održivog razvoja Jadranskog mora, otoka i priobalja, predlaganju razvojne otočne i prostorne ekonomske politike, polaznicima poslijediplomskog specijalističkog studija “Prilagodba Hrvatske Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU”, u okviru kolegija “Uvod u kohezijsku politiku”, objasnio je dugogodišnji konzultant i evaluator otočnih razvojnih projekata, prof. dr. sc. Nenad Starc, na  predavanju, održanom, 7. ožujka, 2015. godine.

 

Uz iskustvo znanstvenog savjetnika i istraživača Ekonomskog instituta u Zagrebu, Starc ističe važnost višerazinskog upravljanja održivim otočnim razvojem i otvorenosti otočne zajednice prema okruženju. Osnovni problem otočnog razvoja, naglašava znanstvenik,   komunikacijske su naravi i zanemaruju se unutar znanstvene i stručne zajednice koja analizira posebnosti otočnog razvoja i predlaže odgovarajuća razvojna rješenja. Ujedno, nositelji razvojne politike, tijela lokalne i regionalne samouprave, kao i nadležno ministarstvo, opiru se integraciji prostorne, gospodarske i društvene razvojne politike nužne za upravljanje otočnim razvojem ka održivosti. Time usporavaju, pa i zaustavljaju difuziju analiza i razvojnih prijedloga, koje nudi znanstvena i stručna zajednica, objašnjava Starc.

 

Otočni razvoj nužno je usmjeriti prema održivosti, vertikalnom koordinacijom nositelja razvojne otočne politike na upravnim razinama te povezivanjem lokalnih političkih aktera u otočnim zajednicama, s ciljem usklađenosti razvojnih mjera i  interne konzistenosti ukupne razvojne politike, zaključuje profesor.