Sanja Tišma: Europski projekti zahtjevaju ažurnost i administrativne kapacitete

Europska unija postala je jedan od glavnih aktera politike zaštite okoliša na svjetskoj razini, uvodeći visoke standarde radi očuvanja prirodnih resursa i smanjivanja negativnih posljedica ljudskog djelovanja na okoliš. Politika zaštite okoliša Europske unije obuhvaća približno 300 različitih pravnih propisa i normi koje se odnose na niz područja – gospodarenje otpadom, onečišćenje zraka, zaštitu i upravljanje vodama, zaštitu prirode i biološke raznolikosti, zaštitu tla, onečišćenje bukom, kemikalije i klimatske promjene. Razvojni projekti u procesu zaštite okoliša i resursnog zelenog gospodarstva put su do održivog razvoja, objasnila je prof. dr. sc. Sanja Tišma, ravnateljica Instituta za razvoj i međunarodne odnose i istaknuti projektni konzultant, studentima poslijediplomskog specijalističkog studija na predavanju održanom u subotu, 24. siječnja,  u sklopu kolegija “Politika zaštite okoliša u kontekstu članstva u EU” .

 

Od Republike Hrvatske se očekuje da glavne ciljeve Europske strategije 2020 prilagodi svom nacionalnom kontekstu, ističe Tišma, dodajući da je u zajedničkoj regulativi koja određuje korištenje EU fondova, Europska komisija identificirala 11 tematskih ciljeva u okviru kojih svaka država članica treba identificirati vlastita prioritetna područja za investicije i usmjeravanje sredstava iz EU fondova, naglašava Tišma, i to na način da kvalitetno pripremiti strateške dokumente, projekte, te uspostavi institucionalnu strukturu i izgradi administrativne kapacitete za provedbu. Kako bi se što bolje pripremili za korištenje europskih fondova potrebno je redovito pripremati projekte, izrađivati svu potrebnu projektnu i natječajnu dokumentaciju, na vrijeme pripremiti relevantne razvojne strategije i razmišljati o specijalizaciji regija, raditi na novim tehnologijama, pripremati i podupirati partnerstva s civilnim društvom, istraživačkim centrima i slično, trajno jačati vlastite kapacitete i administrativne sposobnosti za korištenje fondova EU, zaključila je konzultantica.