Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije godišnjim programima kroz razne aktivnosti utječe na održivost razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije godišnjim programima kroz razne aktivnosti  utječe na održivost  razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini brinući o zaštiti okoliša, energetskoj učinkovitosti i neovisnost.

 

Ključne faze projektnog ciklusa – proces prijave, pronalaženje podnositelja, priprema radne dokumentacije i provođenje evaluacije projekta, studentima poslijediplomskog specijalističkog studija, objasnila je Ana Markuz, načelnica Sektora za provedbu razvojnih programa u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, na predavanju održanom u subotu, 14.veljače.

 

Markuz ističe važnost „Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije“,osmišljenog kao potpora razvojnim projektima čiji su nositelji organizacije na lokalnoj i regionalnoj razini. Potpora je namijenjena projektima koji se prijavljuju u okviru operativnih programa financiranih iz EU fondova koji se već provode (2007 – 2013.) te u okviru budućih operativnih programa financiranih iz fondova EU (2014 – 2020.) Ključnu ulogu u provedbi, pripremi i evaluaciji projekata u sklopu Strategije regionalnog razvoja i Zakona o regionalnom razvoju, naglašava Markuz, imaju razvojne agencije i Agencija za ruralni razvoj Republike Hrvatske. Nastojeći smanjiti neuravnoteženosti u razvoju pojedinih područja i stvaranju preduvjeta za održivi gospodarski i društveni razvoj, program i mjere, moraju biti temeljeni na partnerstvu i solidarnosti, zaključuje, konzultantica.