Vijeće Fakulteta političkih znanosti izabralo doc. dr. sc. Kristijana Kotarskog za novoga predstojnika Centra za europske studije

Vijeće Fakulteta političkih znanosti izabralo je doc. dr. sc. Kristijana Kotarskog za novoga predstojnika Centra za europske studije, na sjednici održanoj 26. siječnja 2017. 

Doc. dr. sc. Kristijan Kotarski 2014. godine obranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Financijalizacija, dohodovna nejednakost i struktura raspodjele BDP-a: međuodnos financijskih institucija i političke elite na primjeru NR Kine“ na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 2013. bio je DAAD stipendist na polugodišnjem doktorskom istraživačkom boravku na Institutu za azijske studije (GIGA-IAS) u Hamburgu. U posljednje tri godine sudjelovao je na nekoliko prestižnih metodoloških ljetnih škola u organizaciji Međunarodnog udruženja za političku znanost (IPSA), među kojima se posebno izdvajaju ljetne škole na Nacionalnom sveučilištu u Singapuru i Sveučilištu São Paolo. 2016. godine bio je gostujući istraživač na Australskom nacionalnom sveučilištu. Aktivno je angažiran u cjeloživotnom online obrazovanju te je 2015. godine završio i položio nekoliko ekonomskih kolegija na Sveučilištu Yale, Sveučilištu Columbia i Sveučilištu Groningen.

Istraživački fokus docenta Kotarskog usmjeren je prema istraživanju: političke ekonomije EU integracije, Ekonomske i monetarne unije (EMU), financijskih kriza, političke ekonomije Kine i međunarodnih monetarnih odnosa. U dosadašnjoj akademskoj karijeri sudjelovao je u 10-ak međunarodnih znanstvenih konferencija od kojih vrijedi izdvojiti konferencije održane na Sveučilištu Leiden, Sciences Po, Sveučilištu Montreal i Sveučilištu Greenwich. Objavio je 14 znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu te više od 20 stručnih radova.

Zamjenik je voditelja specijalističkog studija  Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU i član uredništva časopisa Europske studije.