Predavanja iz kolegija "Project management u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova"

Temeljne uvjete učinkovite i uspješne provedbe europskih projekta polaznicima poslijediplomskog specijalističkog studija “Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU”, u okviru kolegija “Project management u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova II: provedba projekata“ objasnila je direktorica konzultantske kuće Projekt jednako razvoj (PRJ), Ana Fresl, na predavanju održanom 18. travnja 2015.

 

Istaknuta konzulantica s iskustvom u pripremi, razvoju i provedbi projekta, naglasila je  kriterije izvrsnosti kvalitetnog projekta koji zahtijeva relevantnost, partnerstvo i podršku, konzistentne aktivnosti, rezultate i ciljeve te trajni pozitivni učinak na rješenja problema svojih ciljnih skupina i područja, no, ključ uspjeha, dodaje, stoji u pravilnoj, koordiniranoj i izvedivoj provedbi projekta.

U fazi provedbe projekta, projektni budžet mora biti jasno razrađen, definiran financijski i vremenski okvir te uloge i zadaci partnera, ali, kako bi se sve planirane projektne aktivnosti provele, potrebno je imati financijski, upravljački i tehnički kapacitet, objašnjava konzultantica.

Najčešći problem u procesu provedbe obično se vežu uz obrazlaganje izmjena projekta i realokacije proračuna, financijske probleme i teškoće u pravdanju troškova, a kao najčešći razlog za gubitak sredstava su nepravilno provedeni postupci javnih nabava, odnosno  nepravilnog trošenja projektnih sredstava,  zaključuje Fresl.

Prema službenim statistikama,  korisnici u Hrvatskoj  vraćaju prosječno 20 posto ugovorenih sredstava nazad u EU, istaknula je Fresl, te nagasila važnost stručne pomoći u razvoju projekata i upravljanja provedbom projekta i stjecanja stručnog znanja korisnika kroz različita predavanja i radionice iz područja razvoja projektnih prijedloga i provedbe projekata.