Vijeće Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu prihvatilo razrješenje doc. dr. sc. Hrvoja Špehara službe predstojnika Centra za europske studije, nakon isteka četverogodišnjeg mandata

Vijeće Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu razriješilo je po isteku četverogodišnjeg mandata doc. dr. sc. Hrvoja Špehara službe predstojnika Centra za europske studije.

U razdoblju od 2012. do 2017. godine rad Centra za europske studije bio je obilježen brojnim novim aktivnostima i razvojem europskih studija na ovoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu. Između brojnih aktivnosti Centra u predmetnom razdoblju vrijedi istaknuti:

- osnivanje novih Jean Monnet kolegija i seminara iz područja europskih studija,

- provedbu šest europskih znanstvenih projekata iz područja europskih studija koje je financirala EU,

- ishođenje dopusnice i početak rada novoga poslijediplomskog specijalističkog studija "Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU", koji je u ak. god. 2016./2017. upisala četvrta generacija polaznika,

- organiziranje više nacionalnih i međunarodnih znanstvenih skupova (konferencija, okruglih stolova i pojedinačnih gostujućih predavanja) na kojima su gostovali brojni inozemni profesori i istraživači,

- osnivanje novoga znanstvenog časopisa "Europske studije - European Studies" (objavljena 4 broja u 2015. i 2016.),

- objavljivanje osam naslova knjiga ili zbornika radova iz područja europskih studija (P. Magnette, Politički sustav Europske unije; S. Saurugger, Teorije i koncepti europske integracije; D. Grubiša, N. Beširević, H. Špehar (ur.), Politički sustav Europske unije i europeizacija hrvatske politike; Z. Laïdi, Norma a ne snaga. Zagonetka Europe kao sile; N. Beširević, Vanjska politika Europske unije i zapadni Balkan; H. Špehar (ur.), Europski sekularni identiteti; J. Picq, Povijest države u Europi; V. Jerbić, Globalization of Culture: European and Global Networks).