Odnosi s javnošću su jedno od najpoželjnijih zanimanja današnjice. Međutim, ta profesija iziskuje kontinuirano usavršavanje na području komuniciranja i praćenje naprednih globalnih trendova. Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na kojem djeluje Odsjek za odnose s javnošću te prvi poslijediplomski sveučilišni studij iz odnosa s javnošću, raspisao je natječaj za upis nove generacije polaznika na poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij Odnosi s javnošću u akademskoj godini 2016./2017.

I. Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij:

 

- Diplomirani novinari/magistri novinarstva, diplomirani politolozi/ magistri politologije,
- Pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u RH,
- Pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma im je priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske
- Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju na sveučilištu u inozemstvu dužan je o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti Stručnom vijeću studija rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na odabrani specijalistički studij.
- Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim ocjenama tijekom prethodnog studija


II. Posebni uvjeti i kriteriji upisa na studij:

 

Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim (predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim) studijima izvan područja društvenih i humanističkih znanosti uz uvjet polaganja razlikovnog ispita, sukladno Programu specijalističkog studija.


Studiji traju dva semestra. Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni specijalist/-ica.
 
Školarina po semestru: 10.000,00 kuna (Studij se sastoji od dva semestra)
 
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Božo Skoko
 
Prijavnu dokumentaciju s dokazima o zadovoljavanju uvjeta (OBRAZAC prijave, preslika diplome, prijepis ocjena s dodiplomskog/diplomskog studija, životopis) potrebno je predati u Referadu za poslijediplomske studije Fakulteta (I. kat) ili poslati poštom na adresu Fakulteta. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Obavijesti o poslijediplomskim specijalističkim studijima mogu se pronaći na mrežnoj stranici Fakulteta političkih znanosti www.fpzg.unizg.hr ili putem e-maila zamjenika voditelja: za PDSS Odnosi s javnošću: hrvoje.jakopovic@fpzg.hr

 
Natječaj je otvoren do 7. ožujka 2017.
 
Kompetencije koje student stječe završetkom studija
 

Završetak studija omogućava teorijsko i praktično razumijevanje odnosa s javnošću te znanja potrebna za strateško upravljanje programima odnosa s javnošću i njihovu primjenu u korporativnom sektoru i javnim institucijama, uz korištenje naprednih komunikacijskih alata i metodologije.  
Ovo je prvi poslijediplomski studij iz odnosa s javnošću u Hrvatskoj. Prilikom kreiranja studija vodili smo se najnaprednijim svjetskim iskustvima i spoznajama, odnosno konzultirali smo savjete i propise IABC-a (Međunarodna udruga poslovnih komunikatora), PRSA-e (Američko društvo za odnose s javnošću), IPR-a (Institut za odnose s javnošću) te IPRA-e (Međunarodna udruga za odnose s javnošću), koji predstavljaju najkvalitetniju modernu sintezu teorije i prakse odnosa s javnošću u globalnim okvirima. Velika pomoć pri kreiranju studija bila je Američka komisija za izobrazbu u odnosima s javnošću, koja je poradila na standardizaciji obrazovanja u odnosima s javnošću u Sjedinjenim Američkim Državama, kao kolijevci odnosa s javnošću, a čije su preporuke kasnije prihvatile i mnogobrojne europske zemlje. Na studiju su angažirani vodeći hrvatski i regionalni znanstvenici i stručnjaci iz odnosa s javnošću i srodnih disciplina.