Centar za europske studije i Jean Monnet katedra za političke studije EU objavljuju natječaj za izbor demonstratora u ak. god. 2015./2016.

Jean Monnet katedra za političke studije Europske unije i Centar za europske studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

objavljuju

 

 

NATJEČAJ

za izbor demonstratora za ak. god. 2015./2016.

 

 

Kandidati za demonstratore moraju ispunjavati sljedeće minimalne uvjete:

1. da su redoviti studenti politologije ili novinarstva, preddiplomskih i diplomskih studija,

2. da su položili sve ispite iz dosadašnjega dijela studija s najmanjim prosjekom ocjena 4.50,

3. da su položili barem jedan od sljedećih ispita s ocjenom odličan (5): Politički sustav Europske unije, Država i ustav, Politička teorija europske integracije, Jean Monnet kolegij Sekularna Europa: europski sekularni identiteti,

4. da su sudjelovali u barem jednom seminaru Jean Monnet katedre za političke studije Europske unije u ak. god. 2014./2015. ili da su sudjelovali jedan semestar u Erasmus+ studentskoj mobilnosti.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti motivacijsko pismo i životopis koji uključuje podatke o ispunjenim minimalnim uvjetima.

 

Rok za podnošenje prijava je 5. listopada 2015.

 

Prijave se šalju na e-adresu hspehar@fpzg.hr.

 

Razgovori s kandidatima održat će se u utorak, 7. listopada 2015. O terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem maila.

 

 

Doc. dr. sc. Hrvoje Špehar,

Jean Monnet Chair