Natječaj za upis Četvrte generacije polaznika sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija "Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU" u ak. god. 2016./2017.

 

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis Četvrte generacije polaznika poslijediplomskog specijalističkog studija „Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU“ za ak. god. 2016/2017., za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica upravljanja projektima, fondovima i programima Europske unije.

 

Natječaj će biti otvoren  do 30. rujna 2016.

Prijava na natječaj nalazi se na stranicama fakulteta: http://www.fpzg.unizg.hr/?@=2e2bl#news_8980

 

 

I. Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij:

- Diplomirani novinari/magistri novinarstva, diplomirani politolozi/ magistri politologije,
- Pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u Republici Hrvatskoj,
- Pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma im je priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske

- Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju na sveučilištu u inozemstvu dužan je o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti Stručnom vijeću studija rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na odabrani specijalistički studij.

Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim ocjenama tijekom prethodnog studija

 

II. Posebni uvjeti i kriteriji upisa na studij:

Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim (predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim) studijima izvan područja društvenih i humanističkih znanosti uz uvjet polaganja razlikovnog ispita, sukladno Programu specijalističkog studija.

Studiji traju dva semestra. Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni specijalist/-ica.

Maksimalni broj mjesta za svaki od navedenih studija: 50.

Školarina po semestru: 10.000,00 kuna 

Uz online prijavu, dokumentaciju s dokazima o zadovoljavanju uvjeta (prijava, preslik diplome, prijepis ocjena s dodiplomskog/diplomskog studija, životopis, preporuke) potrebno je predati u Studentsku referadu Fakulteta ili poslati poštom na adresu Fakulteta. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na određeni studij ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne izvodi taj studij o čemu će pristupnici biti obaviješteni e-poštom. Obavijesti o poslijediplomskim specijalističkim studijima mogu se pronaći na mrežnoj stranici Fakulteta političkih znanosti http://www.fpzg.unizg.hr/studiji/poslijediplomski/specijalisticki_studiji/pEU ili dobiti na tel. 01/4642112.