Natječaj za upis treće generacije polaznika sveučilišnog poslijediplomskog studija "Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU" u ak. god. 2015./2016.

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis na sveučilišne specijalističke studije. Između ostalih specijalističkih studija, objavljen je natječaj za upis treće generacije polaznika poslijediplomskog specijalističkog studija "Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU". 

Poslijediplomski specijalistički studij „Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU“ osmišljen je kao rezultat interdisciplinarnog istraživanja i praktične primjene znanja potrebnih specijalistima za sudjelovanje u složenim procesima korištenja, planiranja, provedbe i evaluacije fondova i programa Europske unije u Republici Hrvatskoj, državi članici Europske unije.

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo je ovaj poslijediplomski studijski program nudeći kvalitetne stručnjake iz pojedinih područja na sveučilišnoj razini u edukaciji budućih aktera na području upravljanja europskim projektima. Diseminacija znanja o projektima, fondovima i programima EU nužan je dio obrazovanja stručnjaka koji će biti aktivni akteri u navedenom području. Pristupom izvrsnosti u obrazovanju budućih sveučilišnih specijalista ovog programa Fakultet političkih znanosti želi pridonijeti što kvalitetnijem korištenju fondova i programa i time služi temeljnim interesima hrvatskog društva, što je jedna od temeljnih zadaća sveučilišnih studija. Obrazovanje koje proizlazi iz ovog specijalističkog studija doprinosi multiplikaciji pozitivnih učinaka članstva u Europskoj uniji i time neposredno koristi cijelom društvu.

Jednako tako, poslijediplomski specijalistički studij „Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU“ povezan je sa suvremenim znanstvenim istraživanjima europske integracije, javnih politika Europske unije, kao i brojnih srodnih područja interdisciplinarnih europskih studija. Izvođenjem sveučilišne nastave na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj/doktorskoj razini, nastavnici ovog sveučilišnog specijalističkog programa vrsni su stručnjaci u svojim područjima istraživanja, što je jamac visoke kvalitete studijskog programa.

Budući da se radi o sveučilišnom specijalističkom studiju, Fakultet političkih znanosti pripremio je takav studijski program koji omogućuje što je moguće veću otvorenost prema različitim profilima upisnika, mobilnosti i varijabilnosti studijskog programa prema preferencijama polaznika kao i suradnju s različitim institucijama zainteresiranim za provedbu ovog programa.

Poslijediplomski specijalistički studij „Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU“ interdisciplinarni je studijski program, unutar područja europskih studija, namijenjen sudionicima u kreiranju politika povezanih s javnim politikama EU na državnoj i lokalnoj razini, unutar organizacija civilnog društva, poslovnih subjekata i sindikata, kao i različitim akademskim građanima, zainteresiranima za procese prilagodbe Europskoj uniji.

Studij je organiziran oko nekoliko središnjih problema koji su važni za prilagodbu Europskoj uniji, a koji se tematiziraju na različitim razinama – od akademske do diseminacije praktičnih znanja o funkcioniranju europskih institucija.

Više podataka o studiju možete pronaći na internetskim stranicama: www.prilagodba.eu

 

U nastavku je tekst natječaja za ak. god. 2015./2016.

 

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti raspisuje natječaj za upis na Poslijediplomske specijalističke studije:

 

 

1. Vanjska politika i diplomacija

2. Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa Europske unije

3. Regionalne komparativne studije Srednje i Jugoistočne Europe

Više informacija pročitajte u nastavku obavijesti.

 

1. Vanjska politika i diplomacija

za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist/specijalistica  za vanjsku  politiku i diplomaciju

voditeljica: Izv. prof. dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović

 

2. Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa Europske unije

za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica upravljanja projektima, fondovima i programima Europske unije

voditelj: Doc. Dr. sc. Hrvoje Špehar

 

3. Regionalne komparativne studije Srednje i Jugoistočne Europe

za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist/specijalistica iz komparativne politike

voditelj: Prof. dr. sc. Tihomir Cipek

 

I. Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij (1):

• Diplomirani novinari/magistri novinarstva, diplomirani politolozi/ magistri politologije,

• Pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u RH

• Pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma im je priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske

• Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju na sveučilištu u inozemstvu dužan je o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti Stručnom vijeću studija rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na odabrani specijalistički studij.

• Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim ocjenama tijekom prethodnog studija

 

II. Posebni uvjeti i kriteriji upisa na studij (1):

• Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim (predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim) studijima izvan područja društvenih i humanističkih znanosti uz uvjet polaganja razlikovnog ispita.

 

Studiji traju dva semestra. Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni specijalist/-ica.

Maksimalni broj mjesta za svaki od navedenih studija: 50.

Školarina po semestru: 10.000,00 kuna

Prijavnu dokumentaciju s dokazima o zadovoljavanju uvjeta (prijava, preslik diplome, prijepis ocjena s dodiplomskog/diplomskog studija, životopis) potrebno je predati u Studentsku referadu Fakulteta ili poslati poštom na adresu Fakulteta. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na određeni studij ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne izvodi taj studij o čemu će pristupnici biti obaviješteni e-poštom. Obavijesti o poslijediplomskim specijalističkim studijima mogu se pronaći na mrežnoj stranici Fakulteta političkih znanosti www.fpzg.unizg.hr ili dobiti na tel. 01/4642112.

Natječaj je otvoren do 07.10.2015.