S ponosom Vam prezentiramo knjigu „Policy-Making at the European Periphery: The Case of Croatia“ koju su uredili prof. dr. sc. Zdravko i doc. dr. sc. Kristijan Kotarski i koja je objavljena u izdanju jednog od najprestižnijih svjetskih izdavača Palgrave Macmillana,  u sastavu Springer Nature grupacije. Iznimno važan doprinos cijeloj ideji i njezinoj realizaciji dali su voditelj i članovi CES-a: doc. dr. sc. Kristijan Kotarski, prof. dr. sc. Zdravko Petak, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Špehar, prof. dr. sc. Luka Brkić i izv. prof. dr. sc. Igor Vidačak. Knjiga se bavi ekonomskom i političkom transformacijom Hrvatske u proteklih 30 godina i okuplja eminentne hrvatske politologe, markoekonomiste i stručnjake za javne financije. Poseban doprinos knjige sastoji se u interdisciplinarnom pristupu koji je pokrio evoluciju hrvatskog političkog sustava i javne uprave, političku ekonomiju hrvatske tranzicije i sektorsku analizu najvažnjih javnih politika. U devetom mjesecu održat će se predstavljanje knjige i okrugli stol na Fakultetu političkih znanosti u organizaciji Centra za europske studije, te će zainteresirana javnost o tom događaju biti pravovremeno informirana. O popisu poglavlja i autora svih 17 poglavlja može saznati više na linku:

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-73582-5