S početkom ljetnog semestra započeo je niz predavanja iz kolegija "Pravo Europske unije i upravljanje europskim projektima" koja na poslijediplomskom specijalističkom studiju "Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU" vodi doc. dr. sc. Snježana Vasiljević

Zanimljivo i interaktivno predavanje o pravu Europske unije, 10. travnja 2015., održala je doc. dr. sc Snježana Vasiljević, s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Profesorica Vasiljević će studentima poslijediplomskog specijalističkog studija  "Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU" u ljetnom semestru držati obvezni kolegij “Pravo EU i upravljanje europskim projektima” kojem je glavna zadaća upoznati studente s glavnim odrednicama eruopskog prava, te njegovog odnosa s nacionalnim pravom. U uvodnim napomenama, profesorica je istaknula važnost Europske unije u današnjem međunarodnom sustavu, njen povijesni razvoj, od zajednice sa svrhom preveniranja budućih krvavih sukoba, do unije koja ima državolika obilježja.  Također se osvrnula na koncept europskog građanstva, jednu od inovacija Maastrichtskog ugovora, čija je značajna posljedica mogućnost glasovanja na lokalnim izborima u drugoj državi članici s obzirom na prebivalište birača.

 “Europska unija je manje do države, a a više od međunarodne organizacije” koja obuhvaća aktivnosti u područjima unutarnjeg tržišta, carinske unije, političke i pravosudne suradnje, poljoprivrede i ribarstva, zaštite okoliša i regionalnog, socijalnog i kohezijskog fonda, ali joj nedostaju elementi poput jurisdikcije nad svim javnim politikama ili cjeloviti i razrađeni pojam europskog državljanstva. Osim ove glavne ideje uvodnog predavanja, profesorica Vasiljević je najavila predavanja o primarnom i sekundarnom europskom zakonodavstu i njegovim implikacijama na hrvatski pravni sustav koje će polaznici slušati na budućim susretima.