Prezentacija projekta Istra Inspirit na poslijediplomskom specijalističkom studiju Prilagodba EU

Voditeljica projekta „Istra Inspirit“, mr.sc. Manuela Hrvatin, održala je interesantno predavanje o istarskom modelu korištenja europskih fondova polaznicima poslijediplomskog specijalističkog studija „Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU“ u okviru  kolegija „Programi i fondovi EU u kulturi i turizmu“, u petak, 6. svibnja 2016.

Istarska županija, kao jedna od najuspješnijih u korištenju europskih sredstava, turističku ponudu obogatila je festivalom Istra Inspirit – kulturnim i povijesnim doživljajem istarskih turističkih destinacija.

Projekt „Istra Inspirit" predstavio je kulturnu baštinu Istre kroz priču i emocije,  gastro i eno gušte, kostime i povijesne nekretnine, stvarajući svaki prezentirani doživljaj interaktivnim i  temeljem za novu ideju i projekt.

Priča o Istri rezultat je predane i dugotrajne suradnje tima europrojektanata, educiranih stručnjaka iz javne uprave , ali  i izgradnje drugačijeg, neklasičnog turističkog identiteta Istre, koja inspirira i nadahnjuje,dodala je Hrvatin.