O doprinosu civilnog društva u procesu društvenog razvoja i djelovanja u međunarodnom kontekstu, studentima Poslijediplomskog specijalističkog studija Prilagodba EU: upravljanje projektima i korištenje programa i fondova EU na kolegiju „Programi i fondovi EU za organizacije civilnog društva“, predavanje je održao ravnatelj Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, dr. sc. Igor Vidačak, u subotu, 15. prosinca.

Aktivno i snažno civilno društvo neizostavan je akter i partner državi u pripremi i provedbi javnih politika, pri čemu je zadaća Ureda učinkovita i djelotvorna koordinacija suradnje državnih tijela , udruga i ostalih organizacija civilnog društva.

Snažno civilno društvo ujedno je i jamac održivost reformi, ističe Vidačak, posebice u području zaštite ljudskih i manjinskih prava koje je Hrvatska pokrenula u procesu pristupanja Europskoj uniji.

Pritom, u zadnjih deset godina kroz EU natječaje Ureda za udruge povučeno je 40 milijuna kuna za podršku razvoja civilnog društva,  a kroz Europski socijalni fond  u programskom razdoblju 2014.-2020. udruge će imati na raspolaganju 90 milijuna eura, naglašava ravnatelj.

U dodjeli sredstava važna je visoka razina fiskalne odgovornosti i transparentnosti, zaključuje Vidačak, koja je osigurana uspostavom kvalitetnog nacionalnog okvira za objektivno i nepristrano financiranje udruga iz javnih izvora.