Tijekom ljetnoga semestra ak. god. 2014./2015. izvodi se kolegij "Programi i fondovi Europske unije u području kulture i turizma" na poslijediplomskom specijalističkom studiju Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU. Iznimno zapažena bila su gostujuća predavanja dr. sc. Biserke Cvjetičanin i dr. sc. Nine Obuljen Koržinek za područje kulture.

Iznimno zanimljiva i korisna predavanja o programima i fondovima Europske unije u području kulture održale su tijekom ljetnoga semestra ak. god. 2014./2015., na poslijediplomskom specijalističkom studiju Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa, dr. sc. Biserka Cvjetičanin i dr. sc. Nina Obuljen Koržinek s Instituta za razvoj i međunarodne odnose. 

Biserka Cvjetičanin je znanstvena savjetnica / emeritus u Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb, i bivša zamjenica Ministra kulture Republike Hrvatske (2000.-2004.). Diplomirala je komparativnu književnost i doktorirala iz područja afričkih studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1980. godine. Usavršavala se na specijalističkim studijima na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Sorbonne, Paris, te School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London. Vodila je i sudjelovala u nizu istraživačkih programa i projekata u okviru UNESCO-a i Vijeća Europe, osobito u području kulturnih politika. Članica je Znanstvenog vijeća Regionalnog ureda UNESCO-a za znanost i kulturu u Europi, u razdoblju 2013.-2016. Bila je članica Administrativnog vijeća Međunarodnog fonda UNESCO-a za promicanje kulture (2004.-2008.) i Savjetodavnog vijeća UNESCO-a za izradu Svjetskog izvještaja o kulturnoj raznolikosti (2006.-2009.). Godine 1989. UNESCO i Vijeće Europe imenuju je za voditeljicu Svjetske mreže za istraživanje i suradnju u području kulturnog razvoja – Culturelink koja okuplja više od 2000 članova sa svih kontinenata. U središtu njenih istraživanja su međunarodni kulturni odnosi i suradnja, kulturni razvoj i kulturne politike. Objavila je oko 300 znanstvenih radova, knjiga i članaka o kulturnom razvoju, kulturnim politikama, kulturnoj raznolikosti i interkulturnoj komunikaciji, najvećim dijelom na engleskom i francuskom jeziku. Surađivala je i uredila, s prof. dr.sc. Vjeranom Katunarićem, nacionalni izvještaj Kulturna politika Republike Hrvatske (1998.) u okviru projekta Vijeća Europe o europskim kulturnim politikama, te strategiju Kultura RH u 21. stoljeću (2002.). U prosincu 2014. objavila je knjigu Kultura u doba mreža. Dobitnica je nagrade Sveučilišta u Zagrebu za znanstveno-istraživački rad 1989. u povodu 320. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je najvišeg francuskog odličja Légion d’honneur 2003. dodijeljenog za zasluge u promicanju međunarodne kulturne suradnje.

Nina Obuljen Koržinek diplomirala je violinu na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu i francuski jezik i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 2004. godine. 2013. godine doktorirala je na  znanstvenom poslijediplomskom studiju komparativne politike na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu obranivši disertaciju pod naslovom „Promjene opsega nacionalnih kulturnih politika pod utjecajem međunarodnih integracijskih procesa“. Završila je Diplomatsku akademiju Ministarstva vanjskih poslova, a usavršavala se na katedri za doktorske studije Sveučlilišta Paris-Dauphine, Pariz, Francuska. Zaposlena je kao znanstvena suradnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose gdje se bavi područjima kulturnih i medijskih politika, posebno u kontekstu europskih integracija. Objavila je tridesetak znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, sa izlaganjima sudjelovala na brojnim konferencijama te kao dio tima radila na različitim projektima za UNESCO, UNDP, Vijeće Europe, Europsku kulturnu fondaciju, Europski parlament i sl. Za istraživanje utjecaja europskih integracija na kulturne politike novih država članica EU, osvojila je 2004. godine godišnju europsku nagradu za istraživanje kulturnih politika, koju dodjeljuju Europska kulturna fondacija i The Bank of Sweden Tercentenary Foundation. Od 2006. do 2011. godine obnašala je dužnost pomoćnice ministra i državne tajnice u Ministarstvu kulture RH gdje je bila zadužena za područja kulture i medija. Bila je koordinatorica za EU u Ministarstvu kulture RH te članica pregovaračkog tima za pristupanje Republike Hrvatske EU. U prosincu 2012. godine izabrana je Predsjednicu Vijeća HRT-a. Dobitnica je visokog odličja francuske vlade za kulturu – Red viteza umjetnosti i književnosti.