Projekti Europske unije i važnost lokalnih akcijskih grupa

Dugogodišnje konzultantice i evaluatorice europskih projekta, dipl .europeolog Renata Šeperić -  Petak i članica LEADER Mreže Hrvatske, Bojana  Markotić - Krstinić održale su zanimljivo predavanje o održivom lokalnom razvoju u okviru kolegija „Proces stvaranja javnih politika u kontekstu EU“, na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Prilagodba EU: upravljanje projektima i korištenje programa i fondova EU u subotu , 16. siječnja 2015.

U lokalnom razvoju, temeljenom na lokalnim obilježjima i resursima, predavačice su posebice istaknule ulogu lokalnog razvojnog partnerstva odnosno lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova), koji su glavni nositelji CLLD pristupa - osnove za lokalni razvoj zajednice financiranog iz fondova Europske unije.

U Hrvatskoj je rad LAG-ova i dalje neprepoznatljiv na lokalnoj i regionalnoj razini,  ističe Šeperić -Petak, a ujedno manjka znanja i iskustva članova i vodstva, što konačno  rezultira lošom provedbom i pripremom korisnika na terenu, zaključuje Markotić - Krstinić.  Dodatne poteškoće zadaje i upravna direkcija, Ministarstvo poljoprivrede, kao i resorne agencije s različitim kriterijima potraživanja dokumentacije, ograničenim, dozvoljenim aktivnostima, objašnjavaju predavačice.

Hrvatska je i dalje jedna od rijetkih država članica Europske unije u kojoj su LAG-ovi definirani kao udruge, čime je i pokretanje LAG-ova provedeno stihijski, bez jedinstvenih odluka, internih smjernica i sporazuma o multisektorskoj suradnji, zaključuje Markotić-Krstinić.