Rezultati natječaja za upis kandidata na poslijediplomski specijalistički studij "Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU", ak. god. 2015./2016.

Vijeće poslijediplomskog specijalističkog studija “Prilgodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU” na sjednici održanoj 13. listopada 2015. donijelo je odluku o izboru kandidata koji su stekli pravo upisa na studij u ak. god. 2015./2016. Kandidati koji su stekli pravo upisa:

1. Božac, Romina

2. Crnić, Dubravka

3. Cvetković Raić, Maja

4. Drašić Šarić, Ivona

5. Filipović, Mirjana

6. Golemac, Marko

7. Jakopčević, Anja

8. Juratovac, Adam

9. Kerčević, Srđan

10. Krezić, Ivona

11. Lovrenović, Sanja

12. Lulić, Jelena

13. Novosel, Luka

14. Sarjanović, Đurđica

15. Stažić, Krunoslav

16. Šašić, Marko

17. Tomić, Marinela

18. Trupčević, Petra

19. Turčin, Iva

20. Vešligaj, Marko

21. Vila, Mirjana

22. Vitezić, Maja

Upisi će se održati od 19. do 23. listopada 2015., od 9-13 h u referadi Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Lepušićeva 6. Detaljnije informacije o upisima kandidati će dobiti naknadno, najkasnije do petka, 16. listopada 2015.