Studenti Ekonomskog fakulteta J. J. Strossmayera u Osijeku, predvođeni doc. dr. sc. Anitom Frajman Ivković, posjetili su 20. svibnja 2015. Centar za europske studije Fakulteta političkih znanosti, gdje su imali prilike razgovarati o istraživačkim, nastavnim i projektnim aktivnostima CES-a.

Studenti Ekonomskog fakulteta J. J. Strossmayera u Osijeku, predvođeni doc. dr. sc. Anitom Frajman Ivković, posjetili su 20. svibnja 2015. Centar za europske studije Fakulteta političkih znanosti, gdje su imali prilike razgovarati o istraživačkim, nastavnim i projektnim aktivnostima CES-a. 

Povod susretu je bila zajednička inicijativa organiziranja znanstvene konferencije "Budućnost Europske unije: demokracija, identitet i europeizacija" koja se održala 21. i 22. svibnja 2015. u Kući Europe, u organizaciji Jean Monnet katedre za političke studije: mreže europske integracije (www.jmonnetchair.com) i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, uz potporu Europske komisije. 

Studenti su se upoznali s radom Centra za europske studije, novim publikacijama i novim europskim projektima koji se provode na Centru, te su razmijenili iskustva o procesu prilagodbe nacionalnih politika i političkog sustava dinamičnom političkom sustavu Europske unije.