Poslijediplomski specijalistički studij "Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU" upisuje petu generacija polaznika u ak. god. 2017./2018. Natječaj za upis otvoren je do 31. listopada 2017.

Poslijediplomski specijalistički studij "Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU" na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu upisuje petu generaciju polaznika u ak. god. 2017./2018. 

Poslijediplomski specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU prvi je program poslijediplomskog obrazovanja na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu posvećen značajnom procesu provedbe politika u političkom sustavu Europske unije, s posebnim naglaskom na stjecanju vještina u području upravljanja europskim projektima.Studijski program sadržava uvodne kolegije iz područja europskih studija – političke znanosti, prava i ekonomije, kao i čitav niz izbornih predmeta fokusiranih na specifična područja. Studij je započeo s prvom generacijom polaznika u ak. god. 2013./2014. i na njemu predaje više od 30 redovitih i gostujućih predavača: profesora i docenata Sveučilišta u Zagrebu, znanstvenih istraživača sa znanstvenih instituta, konzultanata i poduzetnika. 

Predavanja, seminari i radionice izvodit će se iz različitih područja ove sveučilišne specijalizacije:

Politička prilagodba: odlučivanje, pregovaranje i lobiranje u EU

Proces stvaranja javnih politika u kontekstu EU

Ekonomska i monetarna politika EU

Pravo EU i upravljanje europskim projektima

Programi i fondovi EU u obrazovanju i znanosti

Politika zaštite okoliša u kontekstu članstva u EU

Upravljanje projektima EU: planiranje programiranje i evaluacija

Uvod u kohezijsku politiku EU

Project management u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova

Strukturni fondovi u Hrvatskoj: malo i srednje poduzetništvo i infrastruktura

Programi i fondovi EU u poljoprivredi i ribarstvu

Informiranje i komuniciranje o projektima EU

Zapošljavanje u institucijama i tijelima EU

Izgradnja kapaciteta za korištenje fondova i programa EU

Programi i fondovi EU u kulturi i turizmu

Programi i fondovi EU za organizacije civilnog društva.