Poslijediplomski specijalistički studij "Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU"

 

Završio je zimski semestar ak. god. 2015./2016. treće generacije poslijediplomskog specijalističkog studija Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU. Tijekom zimskog semestra održana su predavanja, seminari i radionice iz sljedećih kolegija ove sveučilišne specijalizacije: „Politička prilagodba: odlučivanje, pregovaranje i lobiranje u EU“, „Proces stvaranja javnih politika u kontekstu EU“, „Uvod u kohezijsku politiku EU“, „Upravljanje projektima EU: planiranje, programiranje i evaluacija (proseminar I.)“ i „Programi i fondovi EU za organizacije civilnog društva“. Predavanja, seminare i radionice u zimskom semestru izvodilo je dvadeset redovitih i gostujućih predavača.

U ljetnom semestru ak. god. 2015./2016. na studiju se izvode sljedeći kolegiji: „Project management u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova (proseminar II.)“, „Ekonomska i monetarna politika EU“, „Pravo EU i upravljanje europskim projektima“ „Informiranje i komuniciranje o projektima EU“ i „Programi i fondovi EU u kulturi i turizmu“.