U okviru Jean Monnet programa provodi se nekoliko znanstveno-nastavnih projekata. Između ostalih, Jean Monnet modul Sekularna Europa: europski sekularni identiteti (prvi JM modul iz područja političke znanosti u Hrvatskoj) i Jean Monnet katedra za političke studije Europske unije: mreže europske integracije.

 

 

Jean Monnet modul 

Projekt Sekularna Europa: europski sekularni identiteti prvi je Jean Monnet modul iz područja političke znanosti u Hrvatskoj. Modul je pripremljen tako da istražuje i problematizira širok spektar pitanja vezanih uz teoriju i povijesni razvoj europske integracije. Modul interdisciplinarno istražuje ključne momente europske integracije, koristeći domete filozofije, sociologije, komparativne politike europske integracije, javnog i ustavnog prava, povijesti i teologije.

Središnji problemi koji su obuhvaćeni predavanjima i seminarima uključuju pitanje konstrukcije europskog identiteta, ideje sekularnosti i laičnosti, nastanka suvremenog političkog sustava Europske Unije, deontologije europske integracije, odvajanja Crkve od države, odnosa između religijskih i nekonfesionalnih / ateističkih / agnostičkih udruženja i njihovu ulogu u procesu europske integracije, i tome sl.

 

 

 

Jean Monnet katedra

Temeljna zadaća Jean Monnet katedre za političke studije EU jest istraživanje političkog sustava Europske unije s posebnim naglaskom na pristupe koje pruža socijalni konstruktivizam i koncept policy mreža, a koji omogućuju istraživanje djelovanja aktera, stvaranja političkih procesa, oblikovanja institucija i normativnih utemeljenosti ovog jedinstvenog političkog sustava. Jean Monnet katedra za političke studije Europske unije: mreže europske integracije organizirana je prema strukturi predavanja i seminara iz područja europskih studija na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, posebnog znanstveno-istraživačkog projekta i diseminacije njegovih rezultata u znanstvenim publikacijama, prezentiranja rada na znanstvenim konferencijama te u drugim formatima otvorenima za zainteresiranu javnost. Uz ključne kolegije europskih studija koji se predaju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Jean Monnet katedra za političke studije Europske unije doprinijela je pokretanju novih područja predavanja i seminara: Jean Monnet seminar Povijesna pozadina socijalnih mreža u europskoj integraciji (kolegij Država i ustav), Jean Monnet predavanja i seminar Policy mreže i socijalni konstruktivizam u europskoj integraciji (kolegij Politička teorija europske integracije) i Jean Monnet predavanja i seminar Kohezijska politika Europske unije: akteri, institucije, procesi i vrijednosti (kolegij Politički sustav Europske unije). Katedra obuhvaća tri razine sveučilišnih predavanja i seminara iz područja europskih studija: povijesnu pozadinu europske integracije, teorije europske integracije i primjere utjecaja policy mreža i socijalnog konstruktivizma na izgradnju političkog sustava Europske unije, čime pridonosi proširenom razumijevanju europske integracije i sveučilišnom radu u području europskih studija.

 

 

Voditelj projekata

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Špehar, Jean Monnet Chair in EU Political Studies