Centar za europske studije (CES) je znanstveno-istraživačka institucija Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, s temeljnom misijom istraživanja i analize procesa europskih integracija.

Centar nastoji doprinijeti sustavnom istraživanju unutar područja europskih studija na Fakultetu političkih znanosti, te pružiti mjesto za znanstvene konferencije i javne debate posvećene istraživačkom području europskih studija.

 

Znanstvenici, znanstveni novaci i studenti okupljeni u istraživački tim Centra nastoje svojim istraživačkim i nastavnim aktivnostima doprinijeti razumijevanju procesa europske integracije, prenošenju znanja o političkom sustavu Europske unije.

 

Kao vodeća akademska organizacija za politološko istraživanje Europske unije u Hrvatskoj, novoj državi članici Europske unije, Centar nastoji dati koristan doprinos otvorenom dijalogu o budućnosti europske integracije.

 

Predstojnik Centra
Doc. dr. sc. Kristijan Kotarski

 

Znanstvenici koji sudjeluju u radu Centra: 

prof. dr. sc. Zoran Kurelić

prof. dr. sc. Zdravko Petak

prof. dr. sc. Luka Brkić

doc. dr. sc. Luka Ribarević

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Špehar

 

Tajnik specijalističkog studija

Dominik Knezović, mag. pol.

 

Studenti demonstratori:

Florijan Bašić

Mateja Glavaš

Tea Jambrešić