Centar za europske studije (CES) je znanstveno-istraživačka institucija Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, s temeljnom misijom istraživanja i analize procesa europskih integracija.

Centar nastoji doprinijeti sustavnom istraživanju unutar područja europskih studija na Fakultetu političkih znanosti, te pružiti mjesto za znanstvene konferencije i javne debate posvećene istraživačkom području europskih studija.

 

Znanstvenici, znanstveni novaci i studenti okupljeni u istraživački tim Centra nastoje svojim istraživačkim i nastavnim aktivnostima doprinijeti razumijevanju procesa europske integracije, prenošenju znanja o političkom sustavu Europske unije.

 

Kao vodeća akademska organizacija za politološko istraživanje Europske unije u Hrvatskoj, novoj državi članici Europske unije, Centar nastoji dati koristan doprinos otvorenom dijalogu o budućnosti europske integracije.

 

Predstojnik Centra
Doc. dr. sc. Kristijan Kotarski

 

Znanstvenici koji sudjeluju u radu Centra: 

prof. dr. sc. Zoran Kurelić

prof. dr. sc. Zdravko Petak

prof. dr. sc. Luka Brkić

doc. dr. sc. Luka Ribarević

doc. dr. sc. Hrvoje Špehar

 

Znanstveni novaci - viši asistenti:

dr. sc. Nataša Beširević

 

Tajnik specijalističkog studija

Dominik Knezović, mag. pol.

 

Studenti demonstratori:

Florijan Bašić

Mateja Glavaš

Tea Jambrešić