Poslijediplomski specijalistički studij "Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU" prvi je program poslijediplomskog obrazovanja na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu posvećen poslijediplomskom usavršavanju u području upravljanja projektima Europske unije. Zbog osobite važnosti ovoga područja za lokalni, regionalni i nacionalni razvoj, ova specijalizacija odličan je primjer orijentacije prema stjecanju relevantnih znanja i vještina, potrebnih u javnom i privatnom sektoru.

Poslijediplomski specijalistički studij "Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU" prvi je program poslijediplomskog obrazovanja na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu posvećen značajnom procesu provedbe politika u političkom sustavu Europske unije, s posebnim naglaskom na stjecanju vještina u području upravljanja europskim projektima.

 

Studijski program sadržava uvodne kolegije iz područja europskih studija – političke znanosti, prava i ekonomije, kao i čitav niz izbornih predmeta fokusiranih na specifična područja. Studij je započeo s prvom generacijom polaznika u ak. god. 2013./2014. i na njemu predaje više od 30 redovitih i gostujućih predavača: profesora i docenata Sveučilišta u Zagrebu, znanstvenih istraživača sa znanstvenih instituta, konzultanata i poduzetnika.

 

U ak. god. 2014./2015. specijalizaciju je upisalo 30 polaznika, sa svršenim različitim diplomskim studijima. 

 

Službena informacija o načinu upisa specijalizacije može se pronaći ovdje.